Profilaktyka i terapia zaburzeń mowy, w szczególności opuszczanie, zastępowanie lub deformacja głosek, m.in.:

  • seplenienie (sygmatyzm) - nieprawidłowa wymowa głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż;
  • rotacyzm - nieprawidłowa wymowa głoski r;
  • nieprawidłowa wymowa głosek tylnojęzykowych: k, g, h;
  • opóźniony rozwój mowy;
  • mowa bezdźwięczna;
  • jąkanie;
  • trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja);
  • niedokształcenie mowy spowodowane schorzeniami neurologicznymi (autyzm, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce).

Stosuję m.in.:

  • masaż ustno-twarzowy dzieci zdrowych, wcześniaków, dzieci z wadami genetycznymi;
  • wczesną terapię logopedyczną (dzieci do 3 roku życia).

W pracy logopedycznej wykorzystuję metody logopedyczne, lingwistyczne, psychologiczne oraz pedagogiczne.
Porady dedykowane dla osób starszych i dzieci.

Skontaktuj się z nami

 

 

Obraz

Bestwina, ul. Krakowska 177