Kurs pierwszej pomocy  BLS (Basic Life Support) + AED (Automated External Defibrillator) skupia się na podstawowy zabiegach resuscytacyjnych przy użyciu automatycznego defibrylatora. Dodatkowo jest on poszerzony o niezbędne przy nauce tej tematyki informacje dotyczące podstawowych środków bezpieczeństwa, sposobów wzywania pomocy, postępowania z osobami nieprzytomnymi oraz wybranymi nagłymi zachorowaniami i stanami zagrożenia życia.


Kurs BLS + AED przygotowuje uczestników do działań w sytuacjach stanów zagrożenia życia, przy użyciu automatycznych defibrylatorów. Podczas kursu szczególna uwaga skupiona jest na praktycznym ćwiczeniu poznawanych zagadnień z zakresu pierwszej pomocy przy użyciu pomocy dydaktycznych, takich jak m.in. fantomy oraz treningowe AED.

Skontaktuj się z nami

 

 

Obraz

Bestwina, ul. Krakowska 177